Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 5. 8. 2021, 9:19:28

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 161
TÝDEN: 1151
CELKEM: 788910

Obsah

O honitbě

 

Hranice honitby:

Celková výměra: 1512 ha
Z toho:

  • zemědělská půda: 902 ha
  • lesní půda: 542 ha
  • vodní plocha: 2 ha
  • ostatní plocha: 66 ha

 

Myslivci nemohou vykonávat právo myslivosti, kde se jim zamane, anebo kde se jim dobře loví. Existují proto jednotlivé myslivecké společnosti, kde se vykonává právo myslivosti. Tyto společnosti mají pevně stanovené prostory, které jim jsou přesně ohraničeny a jejich hranice jsou schváleny nadřízeným orgánem. O tyto prostory se pak starají a zvelebují je.

Naše Myslivecké sdružení Lesná má na starosti honitbu o výměře 1512 hektarů ležící na úpatí Bílých Karpat. Zdejší lesy jsou tvořeny typickými bělokarpatskými bučinami, dubovými habřinami i smrkovými monokulturami. Nelesní část honitby tvoří bělokarpatské louky a polní lány protkané remízy.

V honitbě se hojně vyskytuje zvěř daňčí, mufloní, černá, srnčí a zaječí. Z dalších druhů, se kterými se zde můžete potkat, je nutno zmínit zejména jezevce, lišky, tchoře, kuny a pestrou škálu pernatých dravců. Vzácněji se zde vyskytují i koroptve a bažanti. V poslední době se také čím dál častěji objevuje zvěř jelení. Mezi vzácnější druhy vyskytující se na tomto území patří např. dudek chocholatý, orlovec mořský a spousta dalších.

Hranice honitby Horní Němčí

Výchozím bodem je kota 310 Novácký kříž. Od této kóty pokračuje hranice směrem jihovýchodním, po mezi bývalé polní cesty a katastrální hranici až po Lipiny, kde se stáčí směrem východním a po katastrální hranici, která je tvořena lesním průsekem až k vodoteči lesního potoka. Od průsečíku hranic k.ú. Korytná, Nivnice, Horní Němčí na vodoteči pokračuje katastrální hranicí kolem Zániví směrem na Kadlečkovou po cestě listnatým porostem a končí na aleji mezi dubinou a smrčinou na hranici odd. 522 a 524 u porostu 524 B 8, odtud pokračuje jižním směrem po hranici odd. 522 až po státní silnici č. 54. Zde se lomí doleva a po státní silnici pokračuje směrem na Strání až k vrcholu po odbočku na Javořinu. Zde se lomí doprava a po „Javořinské“ silnici pokračuje až k porostu 518 C 5. Zde opět uhýbá doprava a po polní cestě přes louky Lesná pokračuje až k porostu 509 E 3y. Odtud kopíruje hranici lesa až k porostu 509 G6, kde odbočí na průsek vlevo na křižovatku lesní cesty „Trestná“. Na této křižovatce se stáčí doprava směr Slavkov a pokračuje po ní až na její vyústění na kotu 523. Odtud hranice pokračuje směrem na sever po katastrální hranici, která je tvořena hranicí smíšeného a smrkového lesa „Bukovice“. Po přetnutí polní cestou pokračuje směrem k chatě, pokračuje okrajem horněmčanského háje a po katastrální hranici po horizontu a mezí k okresní silnici Slavkov – Horní Němčí. Po silnici k obci Slavkov, zde navazuje na potok Okluky a podél potoka až k silnici č. 54, tuto protíná a pokračuje potokem až na panelovou cestu, která ohraničuje roh dolního pole, stáčí se na východ a pokračuje východním směrem po polní cestě ke kótě 310 – Novácký kříž.

 

Slavnostní zahajeni poslední leče