Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 29. 7. 2021, 7:36:41

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 117
TÝDEN: 1228
CELKEM: 786388

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Hřiště

 

Provozní řád polyfunkčního hřiště v Horním Němčí

 

 

               Majitel:                    TJ Sokol Horní Němčí

               Provozovatel:         Obec Horní Němčí

               Umístění:                Areál TJ Sokol Horní Němčí

               Správce objektu:   Marian Kubovič | 732 855 737 | spravceHN@seznam.cz

 

I.

Vstup do areálu víceúčelového hřiště

 

1) Polyfunkční hřiště v areálu TJ Sokol Horní Němčí (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým sportovištěm pro sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ Horní Němčí, TJ Sokol Horní Němčí a občanů, sportovních oddílů a zájemců z okolí obce.

2) Klíči od hřiště disponuje správce, který zodpovídá za uzamčení objektu v době jeho nevyužití

3) Zájemci o využití hřiště vstupují na hřiště po prezentaci u správce

4) Přednost při využívání hřiště má školní výuka, zájmové kroužky a akce pořádané školou.

5) Provozovatelem hřiště je Obec Horní Němčí, který zodpovídá za kompletní správu hřiště, jeho údržbu a provoz.

6) Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob (učitel, trenér, vedoucí) a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv je znečišťovat.

7) Na hřiště mají přístup pouze osoby se souhlasem správce, v případě žáků ZŠ a MŠ v Horním Němčí pouze za doprovodu učitele nebo zodpovědné osoby. Na hřišti je položen povrch z umělé trávy, proto je zde vstup pouze po přezutí v  čisté sportovní obuvi.

8) V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:

 1. jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu
 2. vstupovat se psy či jinými zvířaty
 3. vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými a plastovými hroty, boty na špičatém podpatku, tretry apod.) doporučena je sálová obuv, případně speciální obuv na umělou trávu
 4. kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným ohněm
 5. přinášet nápoje ve skleněných obalech
 6. rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat umělý povrch vyplivnutou žvýkačkou apod.
 7. manipulovat řeznými, bodnými, sečnými nástroji
 8. manipulovat s konstrukcemi na košíkovou, brankami a držáky na stojany
 9. zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě, přelézat plot
 10. přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 11. provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí

9) Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové florbalové.

10) Závady zjištěné na sportovišti a sportovním nářadí je nutné ihned hlásit správci hřiště.

11) Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši. 

12) Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si uživatelé způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, nenese odpovědnost za ztrátu odložených věcí. 

13) Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu. 

14) Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně. Uživatel zodpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně rozsvěcováno a zhasínáno. Osvětlení musí být zhasnuto nejpozději 5 minut po provozní době. 

15) Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit odpadky do koše. 

16) Porušováním uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu hřiště. 

17) Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob. 

18) V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán

II.

Provozní doba

 

1) Hřiště slouží školní tělovýchově v době vyučování a pro pořádání sportovních akcí ZŠ a MŠ v Horním Němčí a pro místní TJ Sokol Horní Němčí.

2) Rezervace hřiště se provádí pomocí rezervačního systému, který naleznete zde

3) Doba využití pro veřejnost se stanovuje následovně (pokud není již rezervováno):

 

POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HORNÍ NĚMČÍ

(1.4. - 31.8.-->letní provoz)

Pondělí

08:00 – 18:00 

Úterý

08:00 – 18:00  

Středa

08:00 – 18:00  

Čtvrtek

08:00 – 18:00  

Pátek

08:00 – 18:00  

Sobota

08:00 – 18:00  

Neděle

08:00 – 18:00  

Státní svátky

08:00 – 18:00  

 

 

4) Doba využití pro občany Horního Němčí ZDARMA* se stanovuje následovně

 

POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HORNÍ NĚMČÍ

(1.9. - 31.3.-->zimní provoz)

Pondělí

13:00 – 18:00 

Úterý

13:00 – 18:00 

Středa

13:00 – 18:00 

Čtvrtek

13:00 – 18:00 

Pátek

13:00 – 18:00 

Sobota

 08:00 – 18:00  

Neděle

 08:00 - 18:00 

Státní svátky a prázdniny 08:00 - 18:00

*Polyfunkční hřiště je možné po domluvě se správcem pronájmout i v době určené pro bezplatné využití

 

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem zkrácena dle klimatických podmínek.

5) Rezervace pro skupiny je možná maximálně 7 dní dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.

6) Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 5 hodin předem. Pokud tak neučiní, je objednatel, na něhož se vztahuje povinnost platby za pronájem hřiště, povinen uhradit cenu objednávky, jinak je správce oprávněn nepřijímat na příště od tohoto objednatele další objednávky.

7) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.

 

III.

Provozní pokyny pro návštěvníky a ceník pronájmu sportovišť

 

1) Občanům, sportovním a zájmovým organizacím je hřiště přístupné za následující ceny:

 

Nabídka služeb polyfunkčního hřiště v Horním Němčí

Veřejnost

Občané Horního Němčí

1

Fotbal, házená, florbal, volejbal, basketbal

200 Kč/hod

100 Kč/hod

2

Využití umělého osvětlení

50 Kč/ hod

50 Kč/ hod

3

Příplatek za poskytnutí šatny s WC + sprchy

100 Kč/rezervace

100 Kč/rezervace

4

Permanentka 10 h

1 800

900

 

          Poplatek musí být uhrazen před vstupem na sportoviště při převzetí klíče.

          Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení.

2) V případě, že se hráč nedostaví do 15 minut po objednané hodině, jeho rezervace se ruší. Po uplynutí doby nájmu předá uživatel klíče správci, po vzájemné dohodě se správcem mohou být klíče předány následujícímu nájemci.

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

1) Provozní řád polyfunkčního hřiště má platnost od 1.4.2015 na dobu neurčitou.

 

      Důležitá telefonní čísla:

 

       Správce hřiště:                                      732 855 737

       Policie ČR:                                              158

       Zdravotní záchranná služba:              155

       Hasiči:                                                     150

 

Mimořádné opatření- COVID-19