Menu
Obec Horní Němčí
Horní Němčí

Charitní dům sv. Václava

Popis realizace služby – pečovatelská služba

Název služby: Pečovatelská služba Horní Němčí

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Horní Němčí je individuálně zajistit péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytováním pečovatelské služby chceme podporovat uživatele při zapojování se do běžného života. Chceme nabídnout pomoc tam, kde už chybí nebo jsou omezeny vlastní schopnosti člověka a potřebnou pomoc nemůže zajistit rodina.

Zásady

o poskytnutí služby bez rozdílu vyznání

(přesto, že je PS Horní Němčí zřízena církevní organizací, poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu vyznání. Pracovníci se snaží přistupovat citlivě ke všem uživatelovým bolestem a problémům, jsou schopni uživatele vyslechnout, podpořit, povzbudit. V případě zájmu uživatele jsou pracovníci schopni zprostředkovat i duchovní podporu kněze, tyto aktivity však nejsou uživatelům v žádném případě vnucovány)

o podpora schopností uživatele

(během poskytování služeb vycházíme z toho, co uživatel zvládá sám nebo s čím potřebuje dopomoc. Tyto schopnosti podporujeme a službou pouze doplňujeme to, co uživatel již nezvládne)

o respektování přání a potřeb uživatelů

(respektujeme jeho individuální potřeby při provádění úkonů péče – např. koupání, stravy, potřeby doprovodu. Pracovníci znají postupy práce u jednotlivých úkonů, samotný způsob provádění úkonu však vychází ze schopností uživatele a dle možností i z dřívějších zvyklostí uživatele)

o zachování soukromí

(pracovníci vstupují do bytové jednotky, pohybují se v ní a manipulují s majetkem pouze se svolením uživatele, respektují listovního tajemství)

o zachování důstojnosti uživatelů

(uživatelům vykáme, oslovujeme podle přání uživatele, pracovníci se k uživatelům chovají takovým způsobem, aby uživatel necítil z jejich chování jakékoliv náznak nadřazenosti, pohrdání, posměchu apod. Při poskytování služby dbají pracovníci také na možné pocity studu, proto službu poskytují s taktem a ohleduplností k uživateli)

o individuální přístup ke každému uživateli

(pracovnice přistupují k uživateli podle jejich povahových vlastností a charakterového typu, přizpůsobují komunikaci aktuálnímu fyzickému i psychickému stavu uživatele, respektujeme svobodu názoru, náboženství i víry)

Cíl

Cílem naší pečovatelské služby je zajistit kvalitní pomoc a podporu osobám z Horního Němčí a Slavkova tak, abychom

 1. podpořili uživatele služby v co nejdelším setrvání v jeho domácím prostředí
 2. podpořili zachování kontaktů, na které byl uživatel zvyklý, případně rozvoj nových společenských kontaktů

Cílová skupina zařízení

Cílovou skupinou služby jsou osoby žijící v Horním Němčí a Slavkově, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 18 let bez omezení horní hranice věku.

Negativní vymezení

Pečovatelská služba nezajišťuje:

 • komplexní péči uživatelům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení
 • služby, které může zajistit pouze zdravotnický personál
 • služby uživatelům, jejichž chování a agresivní projevy ohrožují zdraví nebo život zaměstnanců pečovatelské služby

Základní činnosti

 •   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně – pomoc při mytí, použití WC apod.

 •   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití.

 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti,

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s úklidem, údržbou domácnosti a osobních věcí, běžné i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna apod.), praní a žehlení ložního prádla atd.

 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

Popis realizace

Pečovatelská služba Horní Němčí je poskytována v době:

pondělí – neděle: 7.00 - 18.00 hodin

V případě zájmu o službu seznámí vedoucí pracovnice nebo jí pověřená pracovnice zájemce s podmínkami a způsobem poskytování služby. Pokud dojde mezi poskytovatelem a zájemcem o službu k dohodě, sepisuje vedoucí pracovnice se zájemcem Smlouvu o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Vedoucí pracovnice před podpisem smlouvy informuje zájemce o všech právech a povinnostech, které ze smlouvy vyplývají. Péči zajišťujeme na základě individuálního plánu uživatele.

Kapacita

Kapacita služby je 8 uživatelů/den.

Ceník

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 120,-Kč/ hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Fakultativní úkony: dohled nad zdravotně postiženou osobou 140 Kč/hod.

Pedikúra 150 Kč, doprava 8 Kč/km

Popis materiálového a technického vybavení

Zázemí služby je v Charitním domě Sv. Václava Horní Němčí. Zázemí pro personál tvoří kancelář vybavená kancelářským nábytkem a PC a sociální zázemí.

Kontakt: 572 648 474, 724 651 260

Kontakt na Oblastní charitu v Uherském Brodě:

Adresa: Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské náměstí 13
688 01 Uherský Brod
Internetové stránky: uhbrod.caritas.cz
E-mail: info@uhbrod.charita.cz

Kontakt

Obecní úřad
Horní Němčí 113
68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID Datové schránky: ksdbq3r

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 3. 2023
zataženo 14 °C 6 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 14/6 °C
pondělí 27. 3. déšť se sněhem 7/1 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 5/-2 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:112
TÝDEN:1340
CELKEM:945455

Horní Němčí
 • 1261První písemná zmínka

 • 826Počet obyvatel

 • 340Metrů nad mořem

 • 1805Hektarů

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. První písemnou zmínkou o obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků - "Nemtschi potok". Za dlouhá staletí nadvlády šlechty se v pestré historii vystřídalo v obci 22 šlechtických rodů, nejdéle z nich Liechtensteinové a následkem majetkových poměrů obec patřila ke čtyřem panstvím a šesti statkům.