Menu
Obec Horní Němčí
Horní Němčí

Aktuality

Zobrazeno 601-630 ze 721
#

KAM O VÍKENDU

Datum: 14. 3. 2018

Více informací v přiložených pozvánkách

ŠOUMEN 1

ŠOUMEN

Datum: 12. 3. 2018

Sdružení rodičů a přátel školy srdečně zve děti i rodiče na karneval + disco. Více informací v přiložené pozvánce

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II 1

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II

Datum: 12. 3. 2018

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II.

Na přelomu roku 2017 a 2018 vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Zlínský kraj publikaci Lidové stavby známe neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II., která je druhým rozšířeným a aktualizovaným vydáním předchozí verze, vydané v roce 2008. Z výsledků průzkumů vyplynula povinnost předat získané výsledky veřejnosti, především však představitelům obce, starostům, stavebním úřadům a vlastníkům ve snaze zabránit ztrátám kulturních hodnot. Spolu s popisem stavu a návrhy na záchranu nejhodnotnějších, ale často i ohrožených staveb, byly přiloženy fotografie získané při celoplošném průzkumu v obcích okresů Zlínského kraje.

Cílem výzkumů a z nich vycházejících publikací je upozornit všechny zainteresované subjekty, především obecní úřady a majitele nemovitostí, na hodnoty dochovaných objektů tradičního lidového stavitelství. Odborné instituce zabývající se tradiční lidovou kulturou si velmi dobře uvědomují potřebu zachovat hodnotné objekty původního vesnického stavitelství pro budoucí generace a pro udržení charakteristického rázu místních sídel. Publikace, včetně předkládaného druhého vydání, si kladou za cíl na kvality těchto staveb upozornit, podnítit a motivovat tak k jejich záchraně a péči o ně. Jejich počet se však velmi rychle snižuje, lidové stavby mizí z vesnických sídel doslova ze dne na den. Vedle prohlášených památek lidového stavitelství se nacházejí další významné doklady vývoje místní stavební kultury dosud nepovšimnuté a málo známé, mnohdy ale mimořádných architektonických hodnot. Mimořádně významným počinem Rady Zlínského kraje a odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje se v této oblasti stalo vyhlášení soutěže Lidová stavba Zlínského kraje. Možnosti financování oprav a údržby tradičních památek mohou nabídnout také různé dotační tituly. Mimořádně významným počinem Rady Zlínského kraje a odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje se v této oblasti stalo vyhlášení soutěže Lidová stavba Zlínského kraje.

Zájem zainteresované veřejnosti vedl Slovácké muzeum k přípravě a vydání druhého aktualizovaného vydání publikace Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko. Předcházel mu prostřednictvím daného týmu odborníků opakovaný výzkum ve všech obcích bývalého okresu Uherské Hradiště. Na území okresu Uherské Hradiště se potkává několik etnografických subregionů Slovácka, jejichž charakteristické znaky tradiční lidové kultury se projevují také v lidovém stavitelství. Odlišnosti v něm jsou dány především místními podmínkami přírodními, geografickými, hospodářskými, sociálními i historickými, způsobem osídlení, vznikem sídel apod. Dosud zachovalé objekty původního stavitelství se často nachází ve špatném stavebně technickém stavu, pomalu chátrají. V některých obcích tento proces pokročil natolik, že se již tradiční stavby v podstatě nezachovaly. Ale jsou i lokality, kde se dosud zajímavých a hodnotných památek lidového stavitelství dochovalo poměrně hodně. Ve všech případech jsou opodstatněné důvody tyto objekty chránit a udržovat. Přispět k tomu má i předkládaná publikace, jež chce také připomenout skutečnost, že vesnické tradiční stavby patří k nejohroženějším dokladům historického vývoje venkova, a proto je třeba jejich existenci i záchraně věnovat mimořádnou pozornost. Soubor publikací Lidové stavby známé neznámé je ojedinělým počinem nejen v České republice, ale i na širším území. Věřme, že bude jedním z prostředků cíle „poznat a chránit“.

Publikace je k dispozici zájemcům o lidové stavitelství, odborným pracovníkům institucí, ale i široké veřejnosti. Mimo jiné publikace je bude přístupná v on-line podobě na webových stránkách Slováckého muzea.

JEDNOTA - INVENTURA

Datum: 8. 3. 2018

Upozorňujeme občany, že v pondělí 12.3.2018 bude prodejna Jednoty v Horním Němčí zavřená z důvodu provádění inventury.

FÚ - ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Datum: 7. 3. 2018

Podatelna Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě, bude mít z důvodu podávání přiznání k daním z příjmů rozšířeny úřední hodiny takto:

Pondělí 26.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 27.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Středa 28.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 29.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 3.4.2018 8:00 – 18:00 hodin

Pokladna slouží pouze pro úhradu správního poplatku v době úředních hodin podatelny.

Pro platbu daně je třeba využít jiný způsob platby dle individuálních možností jako např. bezhotovostní převod z účtu, poštovní poukázku A, bezplatnou poštovní poukázku A-doklad V/DS (tzv. daňovou složenku), případně platbu v hotovosti v daňové pokladně Územního pracoviště v Uherském Hradišti. Podrobné informace k možnostem placení lze nalézt na úřední desce územního pracoviště nebo internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz

LYŽOVÁNÍ NA STRÁNÍ 1

LYŽOVÁNÍ NA STRÁNÍ

Datum: 20. 2. 2018

Lyžařský vlek ve Strání ve Štrbáni v době jarních prázdnin bude v provozu denně.

Odpolední lyžování od 13 - 16 hod. , večerní lyžování při min.počtu 10-ti lyžařů od 16 - 18.30.
Víkend jako obvykle od 9.30 - 16.00 nebo 1/2 denní (9,30-12,30 a 13-16).

Těší se na Vás tým nadšenců.

DOKTORKA SRNCOVÁ OZNAMUJE

Datum: 19. 2. 2018

OD 19.2. - 21.2. se na dětském oddělení v Dolním Němčí neordinuje. Záskok je zajištěn ve Vlčnově od 7:30 - 11:00 po předchozím telefonickém objednání na tel.: 570 675 103.

POCHOVÁVÁNÍ BASY 1

POCHOVÁVÁNÍ BASY

Datum: 6. 2. 2018

Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit , budiž Ti, drahá baso, za všechno vřelý dík. Poslední rozloučení se koná v sobotu v Kulturním domě v Horním Němčí od 19:30.

info

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Datum: 5. 2. 2018

Vzhledem ke zvýšenému výskytu akutních respiračních a chřipkových onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je v Uherskohradišťské nemocnici s platností od soboty 3. února 2018 vyhlášen zákaz návštěv. Zákaz platí až do odvolání. O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

RESTAURACE NA HUTI Strání-Květná

Datum: 5. 2. 2018

RESTAURACE NA HUTI Strání-Květná

Nabízí: Denní obědové menu, večeře Svatební hostiny Rodinné oslavy Srazy Ubytování

Dále možnost využití nedalekého letního koupaliště a turistiky v Bílých Karpatech

tel. 00420 607 966 511 restauracekvetna@gmail.com

www.restauracekvetna.cz

MUDR. SRNCOVÁ OZNAMUJE

Datum: 31. 1. 2018

Doktorka Srncová oznamuje, že se v pátek 2. února 2018 na dětském oddělení v Dolním Němčí neordinuje. Zástup je zajištěn ve Vlčnově od 7:30 - 11:00 po předchozím objednání na tel. 572 675 103

KNIHOVNA HN - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 1

KNIHOVNA HN - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Datum: 25. 1. 2018

Pozor, změna otevírací doby!

Pátek 26. 1. - 15:30 - 17:30
Čtvrtek 1. 2. - 16:00 - 18:00
Pátek 2. 2. - ZAVŘENO (Charitní ples v KD)

info

HASIČSKÝ PLES

Datum: 22. 1. 2018

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na letošní Hasičský ples. K tanci a poslechu Vám již tradičně zahraje dechová hudba Lipovjanka. V průběhu večera můžete čekat vystoupení žen z SDH Horní Němčí. Budeme se na Vás těšit.

info

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Datum: 19. 1. 2018

Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásit příslušné obci údaje uvedené v příloze k tomuto nařízení. Kompletní zprávu naleznete v příloze

info

TERMÍNY SVOZU PLASTŮ 2018

Datum: 18. 1. 2018

Pro ty, kteří nevlastní obecní kalendář, kde jsou všechny termíny svozu vyznačeny, přinášíme informace níže.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Datum: 17. 1. 2018

V naší obci se vybralo v rámci sbírky 25 574,- Kč. Děkujeme

info

MAŠKARNÍ PLES

Datum: 8. 1. 2018

V Horním Němčí se stává již tradicí Maškarní ples, proto nebude chybět ani letos. Informace o plesu naleznete v příloze

NABOROVÁ AKCE - HLUK

Datum: 8. 1. 2018

Více informací o akci a pracovní pozici v příloze

info

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Datum: 6. 1. 2018

Upozorňujeme občany, že letošní Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci příští sobotu 13.1.2018

info

9. HOPSÁCKÝ PLES

Datum: 2. 1. 2018

FS Horněmčí si Vás dovoluje pozvat na 9. Hopsácký ples.

od 19 hodin vystoupí:
CM Rozmarýn
DH Horněmčanka
FS Horněmčí - Hopsinky, Hopsák
Smíšený pěvecký sbor Horněmčané
Mužský pěvecký sbor Súsedé

Hlavní cena 20 litrů slivovice, bohatá tombola, vstupné 50,-

info

SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA

Datum: 27. 12. 2017

Obec Horní Němčí vás srdečně zve na II. ročník silvestrovské procházky ke sv. Hubertovi. Více v pozvánce

info

FELIXŮV MEMORIÁL

Datum: 18. 12. 2017

TJ Sokol Horní Němčí pořádá 1. ročník hokejbalového turnaje. Více informace v pozvánce

DĚTSKÉ STŘEDISKO PŘES VÁNOCE

Datum: 14. 12. 2017

MUDr. Srncová oznamuje ordinační dobu v době svátku. Informace v příloze

info

VÁNOČNÍ KONCERT

Datum: 12. 12. 2017

Nenechte si ujít krásný VÁNOČNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO KVARTETA AGITATO, který se koná v sobotu 16. prosince 2017 ve sportovní hale ve Slavkově, začátek je v 16:15 hod.
V rámci koncertu vystoupí i mladí hudebníci ze Slavkova. Přijďte s námi oslavit hudbou ty nejkrásnější svátky v roce, odpočinout si od předvánočního shonu a zaposlouchat se do těch nejznámějších melodií klasických i populárních. Všichni jste srdečně zváni.

info

NÁBOR DĚTÍ DO FK JAVOŘINA

Datum: 11. 12. 2017

Zrodí se v našich končinách nový Messi nebo Ronaldo? Více informací v příloze

Vánoční koncert Scholy

AKCE V PROSINCI

Datum: 4. 12. 2017

Přijďte si odpočinou v předvánočním shonu na některou z připravovaných akcí. Více informací k jednotlivým akcím naleznete v pozvánkách v příloze

Info

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Datum: 28. 11. 2017

Obec Horní Němčí vás srdečně zve na přátelské setkání spolu se Slavnostním rozsvícením vánočního stromu, které se uskuteční tento pátek 1.12.2017 u stromu před Charitním domem.

Info

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

Datum: 28. 11. 2017

Mateřská škola Horní Němčí Vás všechny srdečně zve na Mikulášskou zábavu.
Zahraje skupina DESIGN + DJ
Kde: Kulturní dům Horní Němčí od 20:00
Občerstvení zajištěno
Kdo chce může přijít v maskách ČERTA, MIKULÁŠE nebo ANDĚLA :)
Slosovatelné vstupné o ceny

info

SBĚRNÝ DVŮR - OTEVÍRACÍ DOBA

Datum: 27. 11. 2017

Adventní a vánoční otevírací doba Sběrného dvora bude následující:

2.12. - otevřeno
7.12. - otevřeno
16.12. - otevřeno
23.12. - ZAVŘENO
30.12. otevřeno

Kalendář

HORNĚMČANSKÝ KALENDÁŘ 2018

Datum: 27. 11. 2017

1. ryze horněmčanský kalendář je hotový. Najdete v něm termíny veškerých známých akcí, které se u nás budou konat, termíny svozu plastů na celý rok, pro rodiče dětí školou povinných jsme vyznačily termíny prázdnin a jiné.
Kalendáře budou dostupné od středy 29.11.2017 v květinářství Gabriela a v cukrárně za cenu 80,- Kč. Zde přinášíme malou ochutnávku, na co se můžete těšit.

Zobrazeno 601-630 ze 721

Kontakt

Obecní úřad
Horní Němčí 113
68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID Datové schránky: ksdbq3r

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 3. 2023
mírné sněžení 5 °C -2 °C
středa 29. 3. slabý déšť 10/-1 °C
čtvrtek 30. 3. déšť 15/5 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 10/6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:179
TÝDEN:446
CELKEM:946236

Horní Němčí
  • 1261První písemná zmínka

  • 826Počet obyvatel

  • 340Metrů nad mořem

  • 1805Hektarů

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. První písemnou zmínkou o obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků - "Nemtschi potok". Za dlouhá staletí nadvlády šlechty se v pestré historii vystřídalo v obci 22 šlechtických rodů, nejdéle z nich Liechtensteinové a následkem majetkových poměrů obec patřila ke čtyřem panstvím a šesti statkům.