Menu
Obec Horní Němčí
Horní Němčí

Aktuality

Zobrazeno 631-660 ze 1128
TRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA 1

TRADIČNÍ VÍTÁNÍ JARA

Datum: 16. 4. 2018

Penzion BOĎA v Horním Němčí Vás srdečně zve v sobotu 21.4.2018 od 20.00 hod na Tradiční vítání jara. K tanci, poslechu a pro dobrou náladu nám zahraje skupina SORY. Přijďte ochutnat jehněčí speciality. Rezervaci lístků osobně v restauraci, nebo na tel 777 910 381.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné sluníčkové dny.

NOVÉ KOŠE V OBCI 1

NOVÉ KOŠE V OBCI

Datum: 10. 4. 2018

Vážení spoluobčané, majitelé pejsků. V různých částech obce jsme umístili několik těchto odpadkových košů určených pro psí exkrementy. Žádáme tímto všechny, kteří chodí venčit svoje čtyřnohé miláčky, aby tyto sběrné místa využívali a pomáhali udržovat naši obec čistou. Koše budou pravidelně doplňovány a udržovány zaměstnanci obce. Děkujeme za součinnost a pevně věříme, že si tyto koše najdou uplatnění.

NABÍDKA BRIGÁDY 1

NABÍDKA BRIGÁDY

Datum: 9. 4. 2018

Zájemci o brigádu ve vinohradu v Blatnici pod Svatým Antonínkem v týdnu od 16.4.2018 do 20.4.2018, přihlaste se na telefonu 608 879 098 p. Jan Polehňa, kde získáte také podrobnější informace

OVOCNÉ STROMY V KRAJINĚ 1

OVOCNÉ STROMY V KRAJINĚ

Datum: 9. 4. 2018

Dovolujeme si informovat o přednášce a besedě na téma: Ovocné stromy v krajině, která se uskuteční ve středu 18. dubna od 17:30 v knihovně v Dolním Němčí. Více informací v přiložené pozvánce

POSEZENÍ S OBČANY DŮCHODOVÉHO VĚKU 1

POSEZENÍ S OBČANY DŮCHODOVÉHO VĚKU

Datum: 28. 3. 2018

Obec Horní Němčí srdečně zve všechny občany důchodového věku na další ročník přátelského posezení. Akce se bude konat v pátek 6. dubna 2018 od 17:00 v KD Horní Němčí. Těšit se můžete na bohatý program. Těšíme se na Vás
Více informací v přiložené pozvánce

KOŠT SLIVOVICE - ZMĚNA 1

KOŠT SLIVOVICE - ZMĚNA

Datum: 23. 3. 2018

Restaurace u Bodiša oznamuje, že z důvodu vytíženosti penzionu se Košt slivovice překládá na sobotu 19.5.2018. Vzorky přineste prosím do 17.5.20018.Děkujeme za pochopení kolektiv zaměstnanců

POPLATKY 2018 - DŮLEŽITÉ! 1

POPLATKY 2018 - DŮLEŽITÉ!

Datum: 22. 3. 2018

Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci je výběr poplatků ve dnech 26.3. a 27.3. až do odvolání ZRUŠEN! O náhradních termínech budete s předstihem informováni. Děkujeme za pochopení

UZAVŘENÁ SBĚRNÉHO DVORA 1

UZAVŘENÁ SBĚRNÉHO DVORA

Datum: 21. 3. 2018

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude v sobotu 31.3.2018 UZAVŘEN (Velikonoce)

POPLATKY 2018 1

POPLATKY 2018

Datum: 21. 3. 2018

Poplatky za svoz TDO, stočné a psy v roce 2018 naleznete v příloze.

V případě platby osobně v hotovosti žádáme o dodržování vyhrazených termínů! Děkujeme

ZÁPIS DO ZŠ HORNÍ NĚMČÍ 1

ZÁPIS DO ZŠ HORNÍ NĚMČÍ

Datum: 21. 3. 2018

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště oznamuje, že zápis k povinné školní docházce v ZŠ proběhne ve škole ve čtvrtek 5. 4. 2018 dle rozpisu z MŠ.
Pro ty, kteří nemají dohodnutu hodinu zápisu podle rozpisu z MŠ: kontaktujte prosím školu na tel. 728 383 172 nebo se přijďte domluvit osobně.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště (formulář žádosti bude k dispozici také v den zápisu ve škole).

Základní škola Horní Němčí může pro školní rok 2018/2019 přijmout ke vzdělávání maximálně 51 žáků.

Kritéria přijetí žáků (par. 36 Školského zákona, par. 3 vyhláška 48/2005 Sb.):
1. Budou přijaty všechny tzv. "spádové" děti a to až do naplnění kapacity školy.

2. "Nespádové" děti budou přijaty až po té, co budou přijaty děti "spádové" a to v počtu do naplnění kapacity školy. V případě vyššího počtu zájemců (zájemců bude více, než míst do naplnění kapacity) rozhodne o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Horní Němčí u "nespádových" dětí los.

#

OCENĚNÍ PANA FRANTIŠKA SRNCE

Datum: 19. 3. 2018

Dne 16.3.2018 byl rodák z Horního Němčí pan František Srnec pozván do Poslanecké sněmovny, kde mu předáno ocenění za dlouholetou činnost zalétávacího a zkušebního pilota a za podíl na vývoji zemědělského letounu Z- 37 a dopravního L- 410 a za propagaci československého leteckého průmyslu v zahraničí. Gratulujeme

#

KAM O VÍKENDU

Datum: 14. 3. 2018

Více informací v přiložených pozvánkách

ŠOUMEN 1

ŠOUMEN

Datum: 12. 3. 2018

Sdružení rodičů a přátel školy srdečně zve děti i rodiče na karneval + disco. Více informací v přiložené pozvánce

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II 1

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II

Datum: 12. 3. 2018

Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II.

Na přelomu roku 2017 a 2018 vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Zlínský kraj publikaci Lidové stavby známe neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko II., která je druhým rozšířeným a aktualizovaným vydáním předchozí verze, vydané v roce 2008. Z výsledků průzkumů vyplynula povinnost předat získané výsledky veřejnosti, především však představitelům obce, starostům, stavebním úřadům a vlastníkům ve snaze zabránit ztrátám kulturních hodnot. Spolu s popisem stavu a návrhy na záchranu nejhodnotnějších, ale často i ohrožených staveb, byly přiloženy fotografie získané při celoplošném průzkumu v obcích okresů Zlínského kraje.

Cílem výzkumů a z nich vycházejících publikací je upozornit všechny zainteresované subjekty, především obecní úřady a majitele nemovitostí, na hodnoty dochovaných objektů tradičního lidového stavitelství. Odborné instituce zabývající se tradiční lidovou kulturou si velmi dobře uvědomují potřebu zachovat hodnotné objekty původního vesnického stavitelství pro budoucí generace a pro udržení charakteristického rázu místních sídel. Publikace, včetně předkládaného druhého vydání, si kladou za cíl na kvality těchto staveb upozornit, podnítit a motivovat tak k jejich záchraně a péči o ně. Jejich počet se však velmi rychle snižuje, lidové stavby mizí z vesnických sídel doslova ze dne na den. Vedle prohlášených památek lidového stavitelství se nacházejí další významné doklady vývoje místní stavební kultury dosud nepovšimnuté a málo známé, mnohdy ale mimořádných architektonických hodnot. Mimořádně významným počinem Rady Zlínského kraje a odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje se v této oblasti stalo vyhlášení soutěže Lidová stavba Zlínského kraje. Možnosti financování oprav a údržby tradičních památek mohou nabídnout také různé dotační tituly. Mimořádně významným počinem Rady Zlínského kraje a odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje se v této oblasti stalo vyhlášení soutěže Lidová stavba Zlínského kraje.

Zájem zainteresované veřejnosti vedl Slovácké muzeum k přípravě a vydání druhého aktualizovaného vydání publikace Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko. Předcházel mu prostřednictvím daného týmu odborníků opakovaný výzkum ve všech obcích bývalého okresu Uherské Hradiště. Na území okresu Uherské Hradiště se potkává několik etnografických subregionů Slovácka, jejichž charakteristické znaky tradiční lidové kultury se projevují také v lidovém stavitelství. Odlišnosti v něm jsou dány především místními podmínkami přírodními, geografickými, hospodářskými, sociálními i historickými, způsobem osídlení, vznikem sídel apod. Dosud zachovalé objekty původního stavitelství se často nachází ve špatném stavebně technickém stavu, pomalu chátrají. V některých obcích tento proces pokročil natolik, že se již tradiční stavby v podstatě nezachovaly. Ale jsou i lokality, kde se dosud zajímavých a hodnotných památek lidového stavitelství dochovalo poměrně hodně. Ve všech případech jsou opodstatněné důvody tyto objekty chránit a udržovat. Přispět k tomu má i předkládaná publikace, jež chce také připomenout skutečnost, že vesnické tradiční stavby patří k nejohroženějším dokladům historického vývoje venkova, a proto je třeba jejich existenci i záchraně věnovat mimořádnou pozornost. Soubor publikací Lidové stavby známé neznámé je ojedinělým počinem nejen v České republice, ale i na širším území. Věřme, že bude jedním z prostředků cíle „poznat a chránit“.

Publikace je k dispozici zájemcům o lidové stavitelství, odborným pracovníkům institucí, ale i široké veřejnosti. Mimo jiné publikace je bude přístupná v on-line podobě na webových stránkách Slováckého muzea.

JEDNOTA - INVENTURA

Datum: 8. 3. 2018

Upozorňujeme občany, že v pondělí 12.3.2018 bude prodejna Jednoty v Horním Němčí zavřená z důvodu provádění inventury.

FÚ - ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Datum: 7. 3. 2018

Podatelna Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě, bude mít z důvodu podávání přiznání k daním z příjmů rozšířeny úřední hodiny takto:

Pondělí 26.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 27.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Středa 28.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 29.3.2018 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 3.4.2018 8:00 – 18:00 hodin

Pokladna slouží pouze pro úhradu správního poplatku v době úředních hodin podatelny.

Pro platbu daně je třeba využít jiný způsob platby dle individuálních možností jako např. bezhotovostní převod z účtu, poštovní poukázku A, bezplatnou poštovní poukázku A-doklad V/DS (tzv. daňovou složenku), případně platbu v hotovosti v daňové pokladně Územního pracoviště v Uherském Hradišti. Podrobné informace k možnostem placení lze nalézt na úřední desce územního pracoviště nebo internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz

LYŽOVÁNÍ NA STRÁNÍ 1

LYŽOVÁNÍ NA STRÁNÍ

Datum: 20. 2. 2018

Lyžařský vlek ve Strání ve Štrbáni v době jarních prázdnin bude v provozu denně.

Odpolední lyžování od 13 - 16 hod. , večerní lyžování při min.počtu 10-ti lyžařů od 16 - 18.30.
Víkend jako obvykle od 9.30 - 16.00 nebo 1/2 denní (9,30-12,30 a 13-16).

Těší se na Vás tým nadšenců.

DOKTORKA SRNCOVÁ OZNAMUJE

Datum: 19. 2. 2018

OD 19.2. - 21.2. se na dětském oddělení v Dolním Němčí neordinuje. Záskok je zajištěn ve Vlčnově od 7:30 - 11:00 po předchozím telefonickém objednání na tel.: 570 675 103.

POCHOVÁVÁNÍ BASY 1

POCHOVÁVÁNÍ BASY

Datum: 6. 2. 2018

Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit , budiž Ti, drahá baso, za všechno vřelý dík. Poslední rozloučení se koná v sobotu v Kulturním domě v Horním Němčí od 19:30.

info

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Datum: 5. 2. 2018

Vzhledem ke zvýšenému výskytu akutních respiračních a chřipkových onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je v Uherskohradišťské nemocnici s platností od soboty 3. února 2018 vyhlášen zákaz návštěv. Zákaz platí až do odvolání. O znovu povolených návštěvách bude nemocnice veřejnost včas informovat. Děkujeme za pochopení.

RESTAURACE NA HUTI Strání-Květná

Datum: 5. 2. 2018

RESTAURACE NA HUTI Strání-Květná

Nabízí: Denní obědové menu, večeře Svatební hostiny Rodinné oslavy Srazy Ubytování

Dále možnost využití nedalekého letního koupaliště a turistiky v Bílých Karpatech

tel. 00420 607 966 511 restauracekvetna@gmail.com

www.restauracekvetna.cz

MUDR. SRNCOVÁ OZNAMUJE

Datum: 31. 1. 2018

Doktorka Srncová oznamuje, že se v pátek 2. února 2018 na dětském oddělení v Dolním Němčí neordinuje. Zástup je zajištěn ve Vlčnově od 7:30 - 11:00 po předchozím objednání na tel. 572 675 103

KNIHOVNA HN - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 1

KNIHOVNA HN - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Datum: 25. 1. 2018

Pozor, změna otevírací doby!

Pátek 26. 1. - 15:30 - 17:30
Čtvrtek 1. 2. - 16:00 - 18:00
Pátek 2. 2. - ZAVŘENO (Charitní ples v KD)

info

HASIČSKÝ PLES

Datum: 22. 1. 2018

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na letošní Hasičský ples. K tanci a poslechu Vám již tradičně zahraje dechová hudba Lipovjanka. V průběhu večera můžete čekat vystoupení žen z SDH Horní Němčí. Budeme se na Vás těšit.

info

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Datum: 19. 1. 2018

Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31. 1. 2018 nahlásit příslušné obci údaje uvedené v příloze k tomuto nařízení. Kompletní zprávu naleznete v příloze

info

TERMÍNY SVOZU PLASTŮ 2018

Datum: 18. 1. 2018

Pro ty, kteří nevlastní obecní kalendář, kde jsou všechny termíny svozu vyznačeny, přinášíme informace níže.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Datum: 17. 1. 2018

V naší obci se vybralo v rámci sbírky 25 574,- Kč. Děkujeme

info

MAŠKARNÍ PLES

Datum: 8. 1. 2018

V Horním Němčí se stává již tradicí Maškarní ples, proto nebude chybět ani letos. Informace o plesu naleznete v příloze

NABOROVÁ AKCE - HLUK

Datum: 8. 1. 2018

Více informací o akci a pracovní pozici v příloze

info

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Datum: 6. 1. 2018

Upozorňujeme občany, že letošní Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci příští sobotu 13.1.2018

Zobrazeno 631-660 ze 1128

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30 1

Kontakt

Obecní úřad
Horní Němčí 113
68764 Horní Němčí
Telefon: 572648821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID Datové schránky: ksdbq3r

Aktuální počasí

dnes, úterý 26. 9. 2023
jasno 27 °C 16 °C
středa 27. 9. oblačno 26/15 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 24/15 °C
pátek 29. 9. déšť 21/13 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:135
TÝDEN:345
CELKEM:989174

Horní Němčí
  • 1261První písemná zmínka

  • 826Počet obyvatel

  • 340Metrů nad mořem

  • 1805Hektarů

Obec Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy na úpatí Bílých Karpat pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. První písemnou zmínkou o obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků - "Nemtschi potok". Za dlouhá staletí nadvlády šlechty se v pestré historii vystřídalo v obci 22 šlechtických rodů, nejdéle z nich Liechtensteinové a následkem majetkových poměrů obec patřila ke čtyřem panstvím a šesti statkům.